Thể loại ảnh chụp bằng điện thoại di động
Giải Ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05 - Thể loại ảnh chụp bằng điện thoại di động
 
Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 5 có phần thi riêng dành cho ảnh chụp bằng điện thoại di động (ảnh đơn, bộ ảnh). Ban tổ chức chấp nhận ảnh chụp từ mọi loại điện thoại, file ảnh phải giữ nguyên thông tin mặc định.
Tất cả các tác phẩm dự thi được chụp từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/11/2018. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc bộ ảnh (nhóm ảnh, phóng sự ảnh) từ ngày phát động đến 18 giờ ngày 30/11/2018. Riêng về ảnh bộ, Ban tổ chức yêu cầu không được quá 3 người và tối đa là 12 ảnh.
Tác giả gửi trực tiếp ảnh dự thi qua phần “đăng ký dự thi” trên trang web: www.khoanhkhacvang.vnanet.vn hoặc gửi qua email: khoanhkhacvang05@gmail.com.
Giải thưởng cho thể loại ảnh chụp bằng điện thoại di động: do nhãn hàng điện thoại OPPO tài trợ
      - Giải Nhất cho ảnh đơn: 01 Điện thoại OPPO P9
      - Giải Nhất cho ảnh bộ:   01 Điện thoại OPPO P9
Thông báo của Ban tổ chức
Tác giả dự thi : 70
Tác phẩm dự thi : 432
Ảnh đơn : 389
Ảnh bộ : 43
Đơn vị tài trợ vàng
Đơn vị tài trợ đồng
Đơn vị tài trợ