THÔNG BÁO THỜI GIAN CHẤM GIẢI ẢNH BÁO CHÍ KHOẢNH KHẮC VÀNG 05

Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05 có sự tham gia của 632 tác giả và nhận tổng: 6428 tác phẩm dự thi (nhận được từ 2 hình thức qua email và gửi trực tiếp trên website http://khoanhkhacvang.vnanet.vn). Trong đó ảnh chụp bằng máy ảnh có: 775 ảnh bộ, 5102 ảnh đơn. Còn ở thể loại ảnh chụp bằng điện thoại có: 44 ảnh bộ và 507 ảnh đơn.

Thời gian chấm giải sẽ bắt đầu từ ngày  04/01/2019 và kết thúc vào ngày 11/01/2019 theo phương thức chấm online.

Dự kiến Lễ trao giải sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/01/2019 đến ngày 20/01/2019.

BTC xin thông báo!
Thông báo của Ban tổ chức
Tác giả dự thi : 632
Tác phẩm dự thi : 6374
Ảnh đơn : 5569
Ảnh bộ : 805
Đơn vị tài trợ vàng
Đơn vị tài trợ đồng
Đơn vị tài trợ