Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian nhận ảnh dự thi từ 06/09/2018 đến 18h00 ngày 16/12/2018