Giải thưởng cuộc thi “ Khoảnh khắc vàng 04”

- Giải thưởng cho ảnh đơn:
        01 HCV: 15 triệu đồng
        02 HCB, mỗi giải: 7 triệu đồng
        03 HCĐ, mỗi giải: 4 triệu đồng
        05 giải khuyến khích, mỗi giải: 1 triệu đồng

- Giải thưởng cho phóng sự ảnh, nhóm ảnh:
        01 HCV: 20 triệu đồng
        02 HCB, mỗi giải: 10 triệu đồng
        03 HCĐ, mỗi giải: 5 triệu đồng
        05 giải khuyến khích, mỗi giải: 2 triệu đồng

Thông báo của Ban tổ chức
Tác giả dự thi : 434
Tác phẩm dự thi : 4395
Ảnh đơn : 3897
Ảnh bộ : 498
Đơn vị tài trợ