Mã số: KKV05-6146

Tên tác phẩm:

1 - Chụp bằng điện thoại - Đêm trên công trình xây dựng chung cư times city Minh khai Hà nội 1-

Tác giả:

Hoàng Như Thính

Nội dung tác phẩm:
1 - Chụp bằng điện thoại - Đêm trên công trình xây dựng chung cư times city Minh khai Hà nội 1-
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Thịnh Hoàng

Lượt xem:1088

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả