Mã số: KKV04-4482

Tên tác phẩm:

Ám ảnh ánh mắt trẻ em trong vùng tâm lũ ở Lào Cai

Tác giả:

Minh Sơn

Nội dung tác phẩm:
Cơn lũ dữ bất ngờ đầu tháng 8 càn quét qua các huyện Lào Cai là một nỗi ám ảnh kinh hoàng in hằn vào trong ánh mắt của những đứa trẻ đồng bào dân tộc nơi đây.
Thời gian chụp:

08/2016

Địa điểm chụp:

Lào Cai

Lê Minh Sơn

Lượt xem:803

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả