Mã số: KKV05-777

Tên tác phẩm:

Ánh Mắt BaNa

Tác giả:

Nguyễn Hữu Khiêm

Nội dung tác phẩm:
Em bé BaNa ở khu bải rác kontum theo mẹ đi cùng.
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

KonTum

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn hữu khiêm

Lượt xem:41

Ngày đăng:01/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả