Mã số: KKV05-6403

Tên tác phẩm:

Ánh sáng thiên thần

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
(Ghi chú tác phẩm 1: Lớp học tại Trung tâm Khiếm Thị thuộc Nhà thờ trên địa bàn Phường Tân Thiện, thị xã Lagi. Trung tâm Khiếm thị đã nhận nuôi các trẻ em bị Khiếm thị, chậm phát triển và khuyết tật khác từ nhỏ. Các Sơ (Nữ tu sỉ) ở đây rất tận tình cưu mang, giúp đở các em từ sinh hoạt đến học tập văn hóa nhằm trang bị cho các em đầy đủ kiến thức, điều kiện để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng trong tương lai. Nơi đây thật sự đã tạo cho các em ánh sáng thiên thần. Thời gian chụp: Tháng 10/2018, tại thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận).
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:1039

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả