Mã số: KKV04-4501

Tên tác phẩm:

Bám biển bên đáy hàng khơi

Tác giả:

Nguyễn Hoàn Vũ

Nội dung tác phẩm:
Ngư dân bám biển bên dãy đáy hàng khơi.
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

Biển Đông Hải - Duyên Hải - Trà Vinh

nguyễn hoàn vũ

Lượt xem:785

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả