Mã số: KKV05-259

Tên tác phẩm:

Bản Nủa những ngày sau cơn bão

Tác giả:

Ngô Nhung

Nội dung tác phẩm:
Bản Nủa thuộc xã Lũng Cao huyện Bá Thước, nằm trong diện bản nghèo nhất của huyện bá thước với kinh tế chủ yếu là làm nông và lên rẫy. Thiệt hại vê nhà cửa, kinh tế mà bản Nủa đã phải đón nhận trận sau bão vừa qua. Trận bão vừa đi qua đã khiến bản Nủa khó khăn nay càng thêm khó khăn, theo thông kê của xã Lũng Cao về bản Nủa có tới hơn 5 nhà bị sập và 2 nhà hoàn toàn bị chôn vùi trong đống đất bị sạt lỡ, hang trăm gia súc và gia cầm bị lũ quấn trôi theo dòng nước, đường xá bị đi lại khó khăn vì các điểm sạt lỡ tràn qua đường chính tạo thành những đống đất lớn khiến cho bản Nủa bị cô lập suốt nhiều ngày dài.
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

Bản Nủa, Bá Thươc, Thanh Hóa

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Ngô Nhung

Lượt xem:134

Ngày đăng:30/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả