Mã số: KKV05-4773

Tên tác phẩm:

Bảo vệ nguồn nước

Tác giả:

Trần Phước Thảo

Nội dung tác phẩm:
Với tinh thần nhiệt huyết thanh niên Bình Thuận , gần đây thể hiện nhiều việc làm chung sức bảo vệ môi trường ngày một mạnh hơn. Như nạo vét kênh mương , trồng cây chống xoáy , làm sạch rách nguồn nước cũng là biểu hiện chúng em yêu môi trường.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Trần Phước Thảo

Lượt xem:28

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả