Mã số: KKV04-4474

Tên tác phẩm:

Bay trên dòng sông Việt

Tác giả:

Phạm Duy Khương

Nội dung tác phẩm:
Bay trên dòng sông Việt
Thời gian chụp:

09/2015

Địa điểm chụp:

Việt Nam

Phạm Duy Khương

Lượt xem:732

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả