Mã số: KKV05-6422

Tên tác phẩm:

Bí ẩn trò Xuân Phả

Tác giả:

Trần Thanh Giang

Nội dung tác phẩm:
Trò Xuân Phả (xã Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa) là các trò diễn dân gian mô tả cảnh năm phương đến chầu, đem những tiết mục múa hát đặc sắc của quốc gia họ đến chúc mừng Hoàng đế nước Việt xưa. Theo các nhà nghiên cứu, Trò Xuân Phả được coi là điệu múa chứa đựng nhiều thông tin bí ấn nhất của người Việt trong quá khứ, có quan hệ nhiều mặt với lịch sử dân tộc và có vai quan trọng trong kho tàng diễn xướng vũ nhạc của dân tộc.
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Thanh Hóa

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Trần Thanh Giang

Lượt xem:1456

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả