Mã số: KKV05-1065

Tên tác phẩm:

Biển sớm

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Trời chưa sáng rõ mặt người, các ngư dân ven biển đã chuẩn bị sẵn phương tiện để xuống biển.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:8

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả