Mã số: KKV05-1066

Tên tác phẩm:

Bình minh

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Ngắm bình minh lên từ cửa hang Mũi Trâu,bên cửa lạch Quèn.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:8

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả