Mã số: KKV05-6397

Tên tác phẩm:

Bình minh bên Chóp Chài

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Bình minh bên Chóp Chài
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:904

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả