Mã số: KKV04-4489

Tên tác phẩm:

Binh Minh Mỷ Thủy

Tác giả:

hà quốc Tấn

Nội dung tác phẩm:
biển Mỹ Thủy
Thời gian chụp:

09/2015

Địa điểm chụp:

Quảng Trị

Hà Quốc Tấn

Lượt xem:738

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả