Mã số: KKV05-822

Tên tác phẩm:

Bình minh trên đầm Quảng Lợi

Tác giả:

Nguyễn văn Trực

Nội dung tác phẩm:
ảnh chụp bình minh trên đầm Quảng Lợi ,thuộc hệ thống Phá Tam Giang, Huế
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Phá Tam Giang ,Huế

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Văn Trực

Lượt xem:54

Ngày đăng:02/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả