Mã số: KKV05-828

Tên tác phẩm:

Binh minh trên mỏ dầu Sông Đốc (MV19)

Tác giả:

Lương Cao Dũng

Nội dung tác phẩm:
Tấm ảnh được chụp vào buổi sáng trên mỏ dầu Sông Đốc(MV19)
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Tấm ảnh được chụp vào buổi sáng trên mỏ dầu Sông Đốc(MV19)

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lương Cao Dũng

Lượt xem:25

Ngày đăng:02/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả