Mã số: KKV05-6393

Tên tác phẩm:

bình minh trên phố huyện

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
bình minh trên phố huyện
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:859

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả