Mã số: KKV05-1055

Tên tác phẩm:

Buổi sáng trên biển Đà nẳng

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
nử sinh trường VHNT khơme tỉnh TRà vinh
Thời gian chụp:

08/2017

Địa điểm chụp:

Đà Nẳng

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:32

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả