Mã số: KKV05-4793

Tên tác phẩm:

CÁ ĐỒNG

Tác giả:

PHẠM MINH GIẢNG

Nội dung tác phẩm:
Chợ cá đồng Trường Xuân -Tháp Mười-Đồng Tháp
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Đồng Tháp

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Minh Giảng

Lượt xem:8

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả