Mã số: KKV05-6378

Tên tác phẩm:

CAM LỘ,TỈNH QUẢNG TRỊ SỚM ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Tác giả:

Nguyễn Văn Hoan

Nội dung tác phẩm:
Qua hơn 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,bằng những giải pháp cụ thể trông chỉ đạo và tổ chức thực hiện,huyện Cam lộ,tỉnh Quảng trị đã đạt những kết quả quan trọng đã có hơn một nữa xã về đích.Đó chính là cơ sở quan trọng để huyện Cam lộ xây dưng và tiếp tục nổ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. BỘ ẢNH:Lảnh đạo huyện Cam lộ do ông Trần Anh Tuấn Phó chủ tịch UBND Huyện ,ông Đào Mạnh Hùng PCT Hội đồng Nhân dân,ông Nguyễn Minh Đức trưởng phòng VHTT Huyện cunfng một số anh em lãnh đạo cấp xã cùng kiểm tra ,chỉ đạo và lắng nghe ý kiến đòng thuận nhân dân.
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Quảng Trị

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Lượt xem:981

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả