Mã số: KKV05-1068

Tên tác phẩm:

Cào ngao

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Cào ngao biển ở các bãi cạn là cách kiếm thêm thu nhập của bà con ven biển Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:8

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả