Mã số: KKV05-6398

Tên tác phẩm:

Cao nguyên đón bình minh

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Cao nguyên đón bình minh
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:887

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả