Mã số: KKV05-4796

Tên tác phẩm:

CẦU MỚI

Tác giả:

PHẠM MINH GIẢNG

Nội dung tác phẩm:
cầu mới ở Bắc Tân Uyên-Bình Dương
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Bình Dương

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Minh Giảng

Lượt xem:24

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả