Mã số: KKV05-783

Tên tác phẩm:

Cầu tre

Tác giả:

Phạm Thuận

Nội dung tác phẩm:
Chiếc cầu tre bắt qua sông làng Cẩm Đồng-Duy xuyên-Quảng nam.Là phương tiện qua lại của bà con nhà nông trong làng.
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Quảng nam

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Thuận

Lượt xem:35

Ngày đăng:01/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả