Mã số: KKV05-4736

Tên tác phẩm:

Cây rơm

Tác giả:

Võ Thành Vinh

Nội dung tác phẩm:
Rơm là nguồn thức ăn cho gia súc và nhiên liệu ... ở nông thôn.
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Võ Thành Vinh

Lượt xem:48

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả