Mã số: KKV05-399

Tên tác phẩm:

Chăm Sóc Người Già Neo Đơn

Tác giả:

Nguyễn Dương Hải

Nội dung tác phẩm:
Mừng thọ người cao tuổi tháng 10/2018
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

AG

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Hoài Bảo

Lượt xem:293

Ngày đăng:10/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả