Mã số: KKV05-4563

Tên tác phẩm:

chạy mưa

Tác giả:

dương đức kiên

Nội dung tác phẩm:
cơn mưa đầu mùa làm gập con đường xom nhỏ
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

tay ninh

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Dương Đức Kiên

Lượt xem:34

Ngày đăng:01/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả