Mã số: KKV05-4568

Tên tác phẩm:

chạy mưa

Tác giả:

dương đức kiên

Nội dung tác phẩm:
cơn mưa đầu mùa làm gập cả con xom nhỏ ở tây ninh
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

tân châu tây ninh

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Dương Đức Kiên

Lượt xem:30

Ngày đăng:01/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả