Mã số: KKV04-4476

Tên tác phẩm:

Chị em

Tác giả:

Ngô Vi Quang

Nội dung tác phẩm:
Tiên Lữ - Hưng Yên
Thời gian chụp:

08/2016

Địa điểm chụp:

Tiên Lữ - Hưng Yên

Ngô Vi Quang

Lượt xem:742

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả