Mã số: KKV05-182

Tên tác phẩm:

Chiến binh thầm lặng

Tác giả:

Vũ Văn Chinh

Nội dung tác phẩm:
Tác phẩm (chiến binh thầm lặng) nói về công việc của cô lao công dọn vệ sinh môi trường âm thầm làm cho môi trường xanh sạch đẹp
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Hà Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Văn Chinh

Lượt xem:58

Ngày đăng:22/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả