Mã số: KKV05-195

Tên tác phẩm:

chiến binh thầm lặng

Tác giả:

Vũ Văn Chinh

Nội dung tác phẩm:
Tác phẩm chiến binh thầm lặng nói lên đến công việc của cô lao làm cho môi trường xanh sạch đẹp
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

HÀ GIANG

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Văn Chinh

Lượt xem:79

Ngày đăng:23/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả