Mã số: KKV05-840

Tên tác phẩm:

Chiều buông

Tác giả:

Phan Tuấn Anh

Nội dung tác phẩm:
Cảnh hoàng hôn trên cánh đồng Mường Thanh khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhõm, thanh bình
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Điện Biên

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phan Tuấn Anh

Lượt xem:14

Ngày đăng:02/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả