Mã số: KKV05-102

Tên tác phẩm:

Chiều Hồ Tây

Tác giả:

Nguyễn Đức Giang

Nội dung tác phẩm:
Khoảnh khắc những đứa trẻ chơi đùa dưới Hồ Tây trong một chiều hè rực nắng
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Hồ Tây - Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Đức Giang

Lượt xem:79

Ngày đăng:18/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả