Mã số: KKV05-172

Tên tác phẩm:

chiều quê

Tác giả:

vũ đúc huỳnh

Nội dung tác phẩm:
chiều quê
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

hà giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Đức Huỳnh

Lượt xem:91

Ngày đăng:20/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả