Mã số: KKV05-4752

Tên tác phẩm:

Chiều tà trên đồng xanh

Tác giả:

Vũ Sơn Lâm

Nội dung tác phẩm:
Giây phút mặt trời lặn ở xã Bàu Trâm thị xã Long Khánh
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Sơn Lâm

Lượt xem:33

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả