Mã số: KKV05-4469

Tên tác phẩm:

Chiều Tam Giang

Tác giả:

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Nội dung tác phẩm:
Chiều trên trạm nuôi hải sản trên Phá Tam Giang
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Huế

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Việt Cường

Lượt xem:28

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả