Mã số: KKV05-4412

Tên tác phẩm:

Chở hàng cồng kềnh

Tác giả:

Hồ Văn Nỷ

Nội dung tác phẩm:
Xe ba gác máy chở hàng cồng kềnh ở Cà Ná rất dễ gây tai nạn giao thông
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Cà ná Thuận Nam

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Hồ Văn Nỷ

Lượt xem:39

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả