Mã số: KKV05-371

Tên tác phẩm:

Chờ mẹ

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
2 chị em theo mẹ xuống chợ chờ mẹ đi mua vật dụng cần thiết cho gia đình
Thời gian chụp:

03/2017

Địa điểm chụp:

Hà giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:33

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả