Mã số: KKV05-6384

Tên tác phẩm:

CHO XÃ HỘI AN TOÀN KHÔNG MA TÚY

Tác giả:

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Nội dung tác phẩm:
CHO XÃ HỘI AN TOÀN KHÔNG MA TÚY
Thời gian chụp:

01/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Lượt xem:889

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả