Mã số: KKV05-6394

Tên tác phẩm:

Chóp chài góc nhìn từ Hòn Chùa

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Chóp chài góc nhìn từ Hòn Chùa
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:827

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả