Mã số: KKV04-4499

Tên tác phẩm:

Chủ bái đọc văn tế Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Tác giả:

Nguyễn Đức Minh

Nội dung tác phẩm:
Chủ bái đọc văn tế các linh hồn Hùng binh năm xưa đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thời gian chụp:

04/2016

Địa điểm chụp:

Đảo Lý Sơn.

Nguyễn Đức Minh

Lượt xem:786

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả