Mã số: KKV05-6145

Tên tác phẩm:

Chụp bằng điện thoại - Khoa phẫu thuât bênh viên trung ương quân đội 108 mổ thành công nhiều ca mổ hiểm nghèo -2-

Tác giả:

Hoàng Như Thính

Nội dung tác phẩm:
Chụp bằng điện thoại - Khoa phẫu thuât bênh viên trung ương quân đội 108 mổ thành công nhiều ca mổ hiểm nghèo -2-
Thời gian chụp:

11/2017

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Thịnh Hoàng

Lượt xem:920

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả