Mã số: KKV05-158

Tên tác phẩm:

Cổ động ăn mừng

Tác giả:

Ngọc Anh

Nội dung tác phẩm:
U23 Việt Nam thắng vào Bán kết Asiad, thanh niên đổ ra đường ăn mừng, cờ hoa, đốt cả pháo sáng, rực một góc Hồ Gươm.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lê Ngọc Anh

Lượt xem:73

Ngày đăng:20/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả