Mã số: KKV05-4774

Tên tác phẩm:

Có một hoàng hôn như thế.

Tác giả:

Vũ thuận

Nội dung tác phẩm:
Hoàng hôn thơ mộng trên cây cầu Koi-Hạ Long
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Cầu Koi

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ thuận

Lượt xem:27

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả