Mã số: KKV05-6410

Tên tác phẩm:

Công nhân đường bộ

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
(Ghi chú tác phẩm 8: Mặc dù trời đang nắng, mặt đường thì nóng nhưng các công nhân đường bộ vẫn tích cực làm việc, để kịp bàn giao cung đường lên vùng cao cho bên A. Ảnh chụp lúc 9 giờ 40’ ngày 14/01/2018 tại xã Đông giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).
Thời gian chụp:

01/2018

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:1013

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả