Mã số: KKV05-1071

Tên tác phẩm:

Cú tiếp đất

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Giải nhảy xa Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2018
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

TP Vinh, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:23

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả