Mã số: KKV04-4502

Tên tác phẩm:

Cửa Ngõ Thành Phố

Tác giả:

Thế Giới

Nội dung tác phẩm:
Lối vào Mai chí thọ đi về trung tâm Sài Gòn
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

Hồ Chí Minh

Đồng Văn Giới

Lượt xem:902

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả